Transition – att gå igenom en slags förvandling från ett kön till det kön en identifierar sig med. Könskorrigering görs av kroppen för att passa in med ens könsidentitet, det mentala könet. En kan känna sig som ett visst kön utan att bry sig ett dugg om att fysiskt uttrycka det. Du är inte mindre kvinna eller man bara för att du inte klär dig som det förväntas av dig, till exempel. Det är en själv som bestämmer detta. Ingen annan.

Så långt okej. Det stora problemet med just transition när det används som begrepp inom transfrågor för mig är att den baserar sig på ett faktum att det enbart finns två kön, kvinna och man. Svart och vitt, inga gråzoner. Du går från ett kön till ett annat. That’s it.

Vem fan är helt kvinna och man? Det finns extremt få personer i VÄRLDEN som kan leva upp till förväntan, som kan fylla hela rollen. Som kan helt anpassa sig till normen. Och även dessa ljuger, dom kan det inte. Det kan ingen. Att vara en ”riktig” kvinna eller man är alltid kopplat till någon enstaka egenskap som en förväntas kunna fylla oavsett ens identitet utan enbart pga det en har mellan benen. Sen ska vi inte tala om hur det skiftar mellan kulturer och länder om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Och kvinnligt och manligt kopplas såklart direkt ihop med kvinna eller man.

Som transsexuell förväntas en faktiskt mer än en cis-person att leva upp till könsförväntningar. Som att det i sig är något tecken på att en är ”ärlig” i sin transsexualism istället för att det bara är en fix idé. Att vara cis, att ens könsidentitet passar in med fysisk könet, ses såklart som ursprunget. Det är det normala som en ska anpassa sig efter.

Jag är inte helt kvinna, vad fan är egentligen en kvinna? En man? Massa jävla egenskaper som vi buntar ihop i en lådjävel och märker med ”kvinna” eller ”man”. Inget annat. Om du tänker att nej det är väl mer? Om det är just det fysiska så var placerar du oss transsexuella? Det är alltså så extremt mycket mer. Men oavsett vad vi har mellan benen så är vi olika som person. Eller hur? Därmed går det icke att koppla ihop alla dessa egenskaper med det fysiska könet. Om du inte anser att alla kvinnor är likadana och alla män likaså förstås, då tänker du säkert så. Men det är ett svartvitt sätt att se på världen och gynnar ingen.

Annonser