Sorglig läsning detta.

  • „ Över 96 procent av de tillfrågade anser att våldtäkt är ett stort eller ganska stort problem i Sverige.
  • „ Över 62 procent av de svarande uppger att de hyser litet förtroende, eller inget förtroende alls för det svenska rättsväsendet vad gäller våldtäktsoffers möjlighet att få rättvisa.
  • „ Drygt 20 procent av de svarande tycker att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon klär sig och beter sig ”utmanande”.
  • „ Omkring en fjärdedel av de svarande anser att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon flörtat och hånglat med mannen före våldtäkten.
  • „ Var femte person tycker att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon inte gör fysiskt motstånd eller skriker.
  • „ Var femte person anser att kvinnan själv har ett ansvar vid våldtäkt om hon är påverkad av alkohol eller droger.
  • „ Mindre än var tionde person anser att det är en förmildrande omständighet vid våldtäkt om gärningsmannen är påverkad av alkohol/droger.
  • „ Drygt en av tio tycker att det är en förmildrande omständighet för gärningsmannen om han har ett fast förhållande med våldtäktsoffret.

Det dystra är att det är fler i åldern 15-25 som anser att en kvinna bär ett ansvar, eller visst ansvar, om hon till exempel bär utmanande klädsel och har konsumerat alkohol, jämfört med dom i åldern 26-35. Det skiljer sig en 5-10%. 35+ och det går utför, så att säga. Att så många tonåringar har denna hemska skuldbeläggande syn på våldtäktsoffer visar hur långt vi har kvar och hur viktigt det är med feminism och medvetenhet om sexualiserat våld och vem som bär ansvaret – förövaren.

Vad som behövs i skolan är alltså inte bara sexual undervisning, utan även om våldtäkt, gråzoner och gränser. Vad våldtäkt innebär faktiskt är då en del tonåringar till exempel tror att om en person är full och knappt vid medvetande och någon har ”sex” med hen så är det inte direkt våldtäkt – det är det. Mer undervisning som gör fler tonåringar medvetna om när dom ska lyssna på signaler som kroppen skickar ut, från andra och sig själva. När något känns fel, men en gör det ändå, bara ”för att”. Fler tonåringar måste lära sig att en tjej ska kunna klä sig precis hur hon vill, hon ska få supa – inget av det ursäktar våldtäkt. Inte nu inte någonsin. Att en del ‘ven anser att alkohol är en förmildrande omständighet, för förövaren, visar på den hemska syn som finns på killars sexualitet nät dom ses som djur som våldtar allt som rör sig.

Läs resten i länken då detta bara var en sammanställning, står mer deprimerande skit…

Annonser