Men inte om det är något som drabbar män.

Ett tydligt exempel är debatten om mäns våld mot kvinnor, eller ”våld i nära relationer” som dom kallar det. Samt debatten om mental hälsa och självmord.

Det brukar hete från jämställdisters håller att kvinnor brukar våld lika mycket som män inom relationer. Både Pelle Billing och Pär Ström, samt flera andra liknande bloggare, påstår detta.

I verkligheten ser det annorlunda ut. Anledningen till att dom kommer fram till detta är att dom väljer studier som bekräftar denna bild medan dom struntar i andra som visar en helhet.

Dessa studier är fokuserade på enbart nuvarande relationer, ej före eller efter. Ej heller studeras en relation mer än något år eller två. Så systematiskt våld kommer inte fram, inte heller det våld som en person utsätts för av sitt ex. I Billings inlägg nämns BRÅ’s rapport 2009:12 “Våld mot kvinnor och män i nära relationer”. Det påstås att den handlar om att våldet är ungefär lika från kvinnor och män i relationer. När det i själva verket handlar om att det skiljer sig, mycket. Brå’srapport tar också upp det här med skillnader mellan studier. Men det tar inte jämställdister upp, dom tenderar nämligen att se andra sorters studier som ideologiska, alltså ”feminist-styrda”. När det i själva verket handlar om studier som tar upp helheten som sagt, dom visar våld som har pågått under flera år och eftervåld då tillexempel en kvinna har gjort slut med sin partner och nu utsätts för våld av exet. Jag blir inte förvånad att dessa studier ignoreras, dom visar hur verkligheten ser ut för många kvinnor och framställer inte alla deras partners samt ex, alltså männen, som så ”trevliga”… Det kastar alltså en skugga på män och det vill inte jämställdister som hela tiden vill framställs männen som förtrycka oskyldiga änglar…

Anti-feminister och alla så kallade jämställdister likställer våld. Dom skulle ALDRIG acceptera att någon gjorde liknande med något som drabbar mest killar och män, aldrig. Ett bra exempel är debatten om mental hälsa och självmordsstatstik. Fler tjejer än killar mår dåligt, men fler killar begår självmord. En feminist som då likställer detta mellan tjejer och killar anses förminska det som drabbar mest killar. Men det går bra från dessa så kallade jämställdisters håll att förminska mäns våld mot kvinnor genom att påstå att det är inte något kopplat till kön, att kvinnor och män skulle bruka lika mycket våld, vilket är en gigantisk lögn. den som vet hur det ser ut globalt, och i detta samhälle om en tittar på våld och sexualiserat våld, vet att dom ljuger.

Annonser