Hannah på  One-Way Communication efterfrågade lite klargörande om dom olika vågarna inom feminism. Jag tänker inte rabbla upp historia här och inte länka till femtioelva sidor heller utan skriver mer sporadisk lite om vad dom ungefär är. Så om du vill ha en noggrann och djup genomgång kommer du inte hitta det här. Sorry.

Första vågen kan sägas vara suffragetterna, och feminister som kämpade för kvinnors rösträtt och rättigheter i samhället. Då snackar vi 1800-1900-talet. Rätta mig om jag har fel!

Den andra vågen känner dom flesta av oss till – 60-70-talet då feminism engagera allt fler kvinnor. Det var här som radikalfeminism kom fram tillsammans med radikala lesbiska feministiska kvinnor, som faktiskt var en grupp som inte fick så mycket gehör bland feminister på denna tid. Separatism talades det allt mer om under denna tid. Denna tid är känd för sin feministiska aktivism, då många kvinnor protesterade, i många olika länder, mot kvinnoförtryck och för lika rättigheter som rätt till samma lön som män för samma arbete.

Sen kom 80-talet då sexpositiva feminister tillsammans med liberalfeminister och prostitutionsliberaler växte sig starkare, framför allt i USA. Under denna tid utspelade sig The Porn Wars mellan feminister, först och främst mellan liberalfeminister och radikalfeminister med Andrea Dworkin och Catherine MacKinnon i spetsen.

En kan säga att feminism har aldrig varit sig lik efter 80-talet. Det var här som den tredje vågen började födas. Än idag är feminism rejält splittrad. Men den del som är positiva till porr växer sig starkare för varje år och är nu i majoritet jämfört med dom som är kritiska mot porr, och framför allt mot dom som är anti-porr vilket är en minoritet idag. betänk att på den tiden var dom i majoritet.

Idag talas det allt oftare om en fjärde våg. Vad nu det är. Personligen är jag kritisk till hela vägbegreppet då jag tycker det är fel att dela in i vågor. Det delar in feminister än mer vilket faktiskt inte hjälper i kampen mot patriarkatet.

Men i alla fall så brukar det sägas att den fjärde vågen är starkt kopplad till queerfeminism och intersektionalism. Samt där feminist inte längre handlar om en kamp för kvinnors rättigheter enbart utan även om mäns nu. Fokus skull alltså vara på båda kön i denna fjärde våg.

Många är inte överens att en fjärde våg har kommit, och att denna fjärde våg är inget annat än just en annan feminism. Som försöker göra anspråk på hela feminism genom att bestämma att ”vi är nuet och framtiden, ni andra tillhör det förgångna”.

Det var det. Om ni har något som ni anser att jag fått helt fel om så kommentera gärna! Detta var ju inte ett analyserande inlägg utan mer taget från den generella uppfattningen om dom olika vågorna.

Annonser