Mattias Irving skrev nyligen en artikel om begreppet hedersvåld och alla reaktioner från dom som anser att feminism har svikit alla offer av heders relaterat våld.

Först vill jag säga att jag inte anser att feminism har svikt alla offer. En grupp, ja kanske (vita medelklass akademiska anti-rasistiska feminister). Men till exempel tjej- och kvinnojourer använder begreppet än idag och i alla fall SKR tänker fortsätta använda det. Vilket jag tycker är bra.

Notering: Jag bemöter inte bara Mattias Irving här utan alla som är kritiska mot begreppet ”hedersvåld”.

Mattias Irving skriver om tolkningen av kulturrelativism som något enkelt, det är det inte. Så visst jag håller med om att det är något komplext. Många kulturer överlappar med varandra och är således inte helt skilda. Patriarkatet går genom alla kulturer. Här behöver en ha ett intersektionellt perspektiv för att se hur etnicitet, klass, klön, etc – går genom alla möjliga kulturer.

Jag ser att begreppet hedersvåld behövs för att synliggöra ett våld som inte utövas av en personer utan av flera, som hela familjen eller släkten mot en enda person, ofta tjejer och kvinnor samt HTBQ-personer. Det handlar således inte om ”dom där mörka muslimska männen brukar våld” medan en ser vita svenska män som aldrig brukare av våld. Heder förekommer bland svenskar, och skam – någon som minns bjästafallet?

Men så länge som detta hedersrelaterat våld förekommer så behöver vi fortsätta belysa och bekämpa det. Inte sopa begreppet under mattan för att vi är rädda att det kidnappats av rasister.

Det är liksom lätt för vita, medelklass akademiska anti-rasistiska feminister att sitta och teorisera medan andra utsätta för detta våld som även leder till deras död. För dom som överlever är det ett helvette, en mardröm. När dom då berättar om det våld dom utsatts för så ska en lyssna, dom har företräde – inte vita, medelklass akademiska anti-rasistiska feminister som inte gillar begreppet hedersvåld utan anser att det är rasism att använda det. Är dom som utsätta för våldet självrasister då dom använder det?

Precis som att jag inte vill att cis-personer ska ha företräde för begrepp som är direkt kopplade till oss transsexuella så vill jag inte att vita, medelklass akademiska anti-rasistiska feminister ska ha företräde över vilka begrepp som ska användas av dom som utsätts för hedersrelaterat våld – det ska dom ha.

Artikel på SvD som tar upp att det är 10 år sedan Fadime Sahindal blev mördad och precis sådana tankar jag har om debatten om hedersvåld och även den rädsla jag kände mer förut innan jag bestämde mig för att jag varit tyst länge nog.

Annonser