Feministiskt initiativs talespersoner gjorde för ett tag sedan ett uttalande på Newsmill om begreppet hedersvåld. Dom tänker inte längre använda det.

Jag tycker det är ett dåligt val. Varför?

Att använda begreppet ”hedersvåld” är att synliggöra en viss typ av systematiskt våld. Där det ofta handlar om inte en enda personer som är inblandad utan hela familjen och till och med släkten. Där både kvinnor och män är förövare mot andra kvinnor, män och HBTQ-personer.

Begreppet ”mäns våld mot kvinnor” handlar däremot ofta om systematiskt våld från en man mot en kvinna. Inte från hela familjen eller släkten.

Begreppet våld i nära relationer handlar, framför allt i debatter mellan oss feminister, om våld mellan HBTQ-personer i relationer.

Att som talespersonerna anse att:

Problemet med hedersbegreppet är att det bidragit till en uppdelning av våldet där vissa typer av våld – ”invandrares” våld – förklaras med patriarkal kultur och tradition, medan ”svenska” mäns våld förringas och förklaras med egenskaper hos den enskilde mannen, till exempel svartsjuka eller psykisk sjukdom.

Detta lurar oss att tro att ”svenska” mäns våld är undantag. Vi fortsätter matas med bilden av Sverige och ”svenskar” som jämställda, trots att verkligheten ser annorlunda ut. Därför väljer vi att prata om våldets olika uttryck utan att för den skull använda oss av begrepp som hederskultur. Vi vill fokusera på samhällets ansvar att motverka våldet och maktstrukturerna i alla dess former.

Men vem resonerar såhär blad oss feminister? Vilka feminister känner ni till som anser att svenska män aldrig står för något våld och är så fina medan muslimska män står för allt våld och är hemska? Jag skulle bli väldigt glad om Talespersonerna slutade klumpa ihop oss feminister som använder begreppet hedersvåld med rasister och islamofober. Ja, för det är precis det som händer. Indirekt blir en anklagad för att vara rasist och islamofob när en talar om hedersvåld. Detta ser jag enbart som ett sätta att försöka tysta oss.

Vilka hjälps av att vi tystas? Alla dom flickor, pojkar, tjejer och killar som blir utsatta för hedersvåld? Dom kvinnor som blir det? HBTQ-personer som blir det? När sedan många av dessa berättar om våld och hot, hur konstruktivt är det då att säga åt dom att deras åsikter är fel? Att dom som UTSÄTTS för våldet inte ens får säga hedersvåld, för då är dom vadå, självrasister?

Det vore som att säga att HBTQ-personer får inte använda begreppet hatbrott för alla grupper och personer kan utsättas för det… Men just vissa grupper skyddas av lagen, men dessa får inte använda begreppet längre för det är anti mot alla grupper som inte skyddas av lagen om hatbrott… Alltså Seriöst, hör ni hur bakåtsträvande detta låter?

Allt våld ser inte likadant ut. Det borde alla dom personer som använder begreppet mäns våld mot kvinnor, och har en feministisk och intersektionell medvetenhet om olika förtryck och hur dom samverkar, veta. Och även kultur bidrar, det kan vi INTE relativisera bort för att vi inte gillar och är jävligt trötta på hur vissa rasistiska grupper beter sig och hur dom försöker kidnappa kampen mot förtryck av kvinnor och HBTQ-personer. Att synliggöra olika sorters våld är inte att anse att mäns våld mot kvinnor inte är globalt. Det är precis som att vara medveten om mäns våld mot kvinnor betyder inte att en inte är medveten om att mäns utsätts för våld, att HBTQ-personer gör det, att personer från olika kulturer och religioner gör det. Etc. Det går att ha mer än en tanke i huvudet på samma gång.

Skulle vi tänka på samma sätt vi nu gör om begreppet hedersvåld istället om begreppet mäns våld mot kvinnor skulle vi säga: våld. Inget annat. Det är INTE att förstå strukturellt och systematiskt våld – det är att osynliggöra det. Vilket nu FI bidrar med, och det gör mig besviken.

Så jag tänker fortsätta använda begreppet hedersvåld för att synliggöra våldet. Jag tänker inte bidra till en tysthetskultur och skämmande av dom personer med annan etnicitet som berättar om det våld som utsätts för bara för att dom anses ha fel åsikter.

Annonser