Ordförande för liberala kvinnor, Centerkvinnorna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet anser att kvotering av kvinnor till höga toppar inom näringslivet är fel. Dom har dom flera andra förslag. Visst dom kan hjälpa men för mig är det mycket snack som inte leder någonvart när en enkelt kan lösa det genom kvotering.

Jag är därför glad för Anna Hedh, EU-Parlamentariker, och Lena Sommestads, ordförande S-kvinnor, svar. Precis som dom tar upp så är kvotering inte det enda verktyget för jämställdhet, utan ett av flera. Men kvotering behövs.

Pelle Billing bemöter. Han skriver:

Sammantaget är trenden i samhället att mer och mer av jämställdhetspolitiken handlar om att räkna kön, istället för att fokusera på meritokrati. Detta är olyckligt, eftersom det i längden kommer att sätta ett frågetecken efter kompetensen hos kvinnor i chefsbefattning – även om de kommit dit på egna meriter.

Men alla män som informellt kvoteras in av andra män pga dom är vänner och/eller har kontakter –  det får ingen att ifrågasätta deras kompetens. Varför? Varför ska kvinnor då ifrågasättas? Är en ens medveten om hur det går till så borde en förstå att kompetens är det som en går efter när en kvinna ges en chefsposition. Dom väljer inte vilken kvinna som helst.

Annonser