Visselpaj skriver om den feminina mannen. Och bemöter en del av det jag skrev tidigare om hur feminina killar ses som oattraktiva. Samt att skrev om att även bland oss feminister så ses feminina/tjejiga killar som oattraktiva, vi lever inte som vi lär i och med att vi snackar mycket om könsnormer och förväntan men väljer ändå utefter könsnormerna gällande vilka vi är tillsammans med.

Jag skärskådar mina egna (hetereosexuella) preferenser om det motsatta könet.
Ja. Jag brukar dras till så kallade ”mjuka” män, som kan prata om känslor, är lyhörda, empatiska och inte tillbringar hela dagarna med att pumpa muskler och som befinner sig en bra bit från det stöddiga machoidealet. Däremot vet jag inte om jag attraheras av män som är mer androgyna, har smink och klänning.
Jag tror inte lösningen är att kalla feminister som föredrar denna typ av män för hycklare. Det är helt ok att ha denna typ av preferenser. Vi är så formade av det sammanhang vi lever i att det är svårt att se och eventuellt förändra det som programmerat tankar och känslor så djupt. Och det gäller ju feministkvinnor också. Vi är inget undantag här.

självklart är det helt okej att ha könsnormativa preferenser. Men eftersom attraktion är en så stark bidragande faktor i hur personer beter sig så får en räkna med att att många killar skiter i att ta fram den feminina/tjejiga sidan inom sig för dom vet att dom ses som totalt oattraktiva av enbart utom några få. Detta är ännu viktigare att tänka på när det handlar om unga killar, eftersom en formas så mycket i ung ålder. Lägg till förväntan att ha en partner också så minskar chansen till förändring bland killar.

Och ja vi är formade av sammanhang och vi är alla en del av dom som formar andra. Precis som vanligt folk inte bara kan ändra sig för att vi snackar könsnormer och förväntan och skriver om genus så kan inte bara feminister ändra sig heller. Men dom kan en inte heller sedan kritisera folk för att vara könsnormativa när en själv är det på flera olika sätt. Eller jo en kan kritisera, det gör vi hela tiden. Men en framstår som inkonsekvent. Vilket gör att färre orkar bry sig om att lyssna.

Att förändra populärkulturens bild av killar och män är en bra start, men det räcker inte hela vägen eftersom populärkulturen också speglar hur det ser ut i verkligheten mellan oss alla. Att lyssna på killar, som i #killgruppen, är också något bra men igen som spelar det ingen roll om det bara leder till att lyssna. Lyssna är bra men händer inget så kan en lika gärna skita i det.

Annonser