Det är konstigt. Språkrådet ville inte ha det könsneutrala pronomenet ”hen” och rekommenderar att ingen använder det. Men ordet ”tjejsamla” gick bra fastän det är ett ord som nästan aldrig används! Om jag söker på Google så kommer ordet nästan uteslutande upp i artiklar som tog upp Språkrådets nyordlista för 2011, eller kritiska artiklar och blogginlägg om det sexistiska ordet ”tjejsamla”. I enbart en enda artikel används ”tjejsamla”.

”Hen” däremot används extremt mycket i jämförelse. Så varför ordet ”tjejsamla” och inte ordet hen? Språkrådet skiter alltså uppenbarligen i att pronomenet hen används av allt fler. Dom främjar hellre sexism än jämställdhet.

Annonser