Med tanke på hur många som läser sådana här artiklar, så blir jag bara irriterad på dom fel som görs. Eftersom sådana här artiklar fungerar i utbildande syfte för dom som inte är bekant med transsexualism eller dom termer som används.

För det fösta, det heter könskorrigering, inte ”könsbyte”. En transsexuell kvinna eller man byter inte kön. Dom korrigerar kroppen så den bättre stämmer överens med det kön dom identifierar sig som.

Det heter transsexualism, inte ”transsexualitet”. Okej? Det är inte kopplat till min sexualitet i och med att jag är transsexuell kvinna. Det är därför totalt missvisande att skriva ”transsexualitet”.

Sen blir inte Stephen Ira Beatty en man, han är redan en man eftersom han redan identifierar sig som en. Punkt.

Annonser