Här är undersökningen som gjordes på akutmottagningen på Södersjukhuset om personalens attityder om misshandlade kvinnor.

Kritiken mot rapporteringen har varit att det inte alls går att säga att en tredjedel av personalen anser att kvinnor får skylla sig själva, allt har bara blivit ”vinklat” av ”feministmedia”.

Men allt beror på hur en ser följande formulering: Passiva och bero­ende personlighet som gör att hon utsätts för våld av sin partner. Denna formulering skulle alltså vara så mycket bättre? Det är fortfarande att anse att kvinnan har en del av skulden till att hon blivit misshandlad. Eller hur tänker ni som inte ser detta? Alla ni ”jämställdister”? Vem är det som vinkar här egentligen? Blind för det uppenbara, minst sagt. Att anse att kvinna för att hon är passiv och beroende och däför ä en förklaring anledning till att hon blivit misshandlar ÄR att anser att hon får skylla sig själv, i slutändan. Eftersom det är budskapet som sänds ut. Vore bra om ni som förnekar att detta kunde tänka efter vad som blir konsekvensen av ett sådan här formulering.

Vidare så sägs det att: ja men många kvinnor som kommer in på akutmottagningen har blivit misshandlad av en annan kvinna och inte av en man. Men fortfarande så berättar inte alla kvinnor som söker hjälp om vem som utsatt dom för våldet, och vi vet att minst 10% av personalen frågar inte ens. Så statistiken stämmer inte överrens med verkligheten där det är en högre andel kvinnor som blivit misshandlade av en man än vad som kommer fram i statistiken från akutmottagningen.

Så ska ni kritiserar rapporteringen för att vara vinklad så se till att ni själv har alla siffror klara och inte vinklar själva och förstå konsekvensen av den formulering jag tog upp. Detta riktar jag speciellt till alla ”jämställdister” där ute…

Aftonbladet: Varför fjäskas det så mycket för våldet.

Annonser