Av en tredjedel av personalen på akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. Sjukt hur så många som anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlat, hade vi inte kommit längre än såhär frågor professor Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. Uppenbarligen inte. Samma gamla skuldbeläggande av offer alltså. Jag blir så trött och förbannad!

Vidare anser en tiondel att det inte är upp till dom att ta reda på hur kvinnans skador har uppkommit, och många frågor inte ens den misshandlade kvinnan hur skadorna uppkom. När akutmottagningen för många kvinnor är den första och även ibland enda kontakt dom har är det viktiga att personalen dokumenterar.

Som Maaret Castrén, professor i akutsjukvård som arbetar med klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset, är inne på så behövs det en medvetande höjning, nu! Personlige behöver utbildas för få medvetenhet om mäns våld mot kvinnor, normaliseringsprocessen, hur många kvinnor som lägger skulden på sig själv, etc.

Jag måste säga att jag blev väldigt förvånad, dels för att så många som en tredjedel lägger skulden på kvinnan, också för att jag faktiskt förväntade mig att personligen hade denna kunskap. Men så har jag väl för höga krav i och med att jag är mer van med den medvetenhet som finns på tjej- och kvinnojourer. Nu måste något göras och det snabbt. Utbilda personalen å att dom får kunskapen.

Ekot: ”Kvinnan fel att hon blir misshandlad”. DN: Många anser att misshandeln är kvinnans fel.

Annonser