Amanda Svalin bemöter mitt förra inlägg om att feminism för mig handlar om att fokusera på kvinnors perspektiv.

Jag tycker det är förenklat att påstå att män alltid i alla sammanhang har mer makt än kvinnor. Jag är övertygad om att en människas positioner bestäms av en blandning av vilket kön man har, vilket könsuttryck man har, vilken klass man tillhör, vilken etnicitet och religion man har, vilken sexuell läggning man har och om man är medborgare eller inte i det land man bor i och så vidare. En papperslös man har betydligt färre rättigheter och möjligheter än vad en vit kvinna som är medborgare i Sverige har bara för att nämna ett exempel.

Mitt inlägg handlade just om grupperna ”kvinnor” och ”män”, det var inte ett inlägg gjort ur ett intersektionellt perspektiv. Precis som att när en talar om etnicitet och rasism så är det sällan någon börjar säga att hen som skriver om det måste räkna med kön och klass också för annars förenklar hen. Självklart så intersektar olika strukturer och makt, oavsett om det är etnictet, sexualitet, könsidentitet, ålder, klass, funktionsduglighet, etc. Så en man just för att han är en man har privilegier och är överordnad en kvinna. Sen kan detta ändras om hon till exempel är vit, hetero och cis och han är bög och man med annan etnicitet. Men faktumet är att hon är ”kvinna” och han är ”man” och därmed finns en maktdifferential mellan dom.

Så det handlar inte om en förenkling, för i så fall skulle jag kunde säga att skriver du om klass i ett inlägg så förenklar du, skriver du om etnicitet och rasism så förenklar du. Men just när det kommer att diskutera om kön så kommer ofta sådana här anklaganden, men sällan i andra diskussioner gällande olika förtryck.

Svalin tar upp att skapa motsatspar, ja det gör vi när vi diskuterar annat förtyck också. När vi skriver om klass, rik – fattig. HBTQ – Heterosexuell. Etnicitet, alla andra – vita. Etc. Men just i diskussioner om kön så kommer kritik fram, vi ska inte tala för mycket om kön för då förstärker vi kön heter det. Med andra ord vi ska inte synliggöra för mycket för då, ja vad händer då? Ni andra som snackar om annat förtryck och diskriminering av olika grupper ska inte snacka så mycket om det heller i så fall för ni förstärker uppdelningen. Men det låter absurt att säga till ett gäng anti-rasister eller HBTQ-aktivister. Så varför säga det till feminister? Eller varför säger feminister så till andra feminister?

Annonser