Männen har makten över musiken”. Musikbranschen, precis som i så många andra branscher, så är männen i dominans. Det är framför allt män som sitter i ledningen på stora företag, eller enbart män.

Men först till statistiken. Som staplar och diagram visar saknas det helt kvinnor i den svenska styrelsen för det internationella skivbolaget Sony. Samtidigt finns det bara en kvinna i bolagets ledningsgrupp. Inte heller hos konkurrenten Warner finns det några kvinnor i ledningsgruppen och hos Universal, som är landets i särklass största skivbolag, går det sex män på två kvinnor i ledningsgruppen.

Inget nytt. Såhär ser det ut inom filmbranschen där få eller inga kvinnor finns inom ledningen. Även bakom kameran så är det få kvinnor. Det är framför allt män som bestämmer och mäns berättelser som visas. Mannen som norm med andra ord med det manliga perspektivet.
Den är också män som kvoterar in andra män, sedan skylls det på att det inte finns någon kompetens bland kvinnor. Struntprat, men dessa män kopplar kompetens med kön, delvis ihop med män. Inte konstigt så att det ”inte” finns kompetens bland kvinnor i deras ögon, kvinnor har ju ”fel” kön…

Annonser