Alltså, detta, igen…  Förra gången var det kvinnliga badmintonspelare som skulle ha kjol. Manliga spelare uppmanas inte något sådant här, så varför ska kvinnor som utövar sport uppmanas att klä sig mer ”kvinnligt”?

According to the BBC, the Amateur International Boxing Association is advising women boxers to wear skirts. The President of the Association, Dr. Ching-Kuo Wu, argues that it allows viewers to tell the difference between the men and the women:

At the European Championships in Rotterdam last week, women boxers from Poland and Romania adopted the new uniform (see photos here). A coach of the Poland team said: “By wearing skirts, in my opinion, it gives a good impression, a womanly impression.”

Wait, what? Varför ska det spela roll? Och är det inte uppenbart att det är kvinnor som boxar om en tittar på just ”Women’s Boxing”? Varför denna fixering i att dela upp könen? det är väl för tusan kvinnornas skicklighet som boxare som ska räknas först och främst, inte hur dom ser ut eller klär sig. Löjligt och misogynt.

Tanken bakom här är det gamla vanliga – objektifieringen av kvinnor, att kvinnor ska vara feminina och den manliga blicken. Att huvudtittarna är heterosexuella cis män som då måste kunna se skillnad på kvinnor och män som boxar för hur annars ska dom kunna sitta och stirra på kvinnliga kvinnor som boxar som just sexobjekt? En könsnormativ och sexistisk tankegång alltså.

Annonser