Hanna Lager skriver en artikel på Newsmill ”Nobelpriset i litteratur bör ges till en kvinna”. Och skriver om flera kvinnor. Samt hur extremt få kvinnor det är som faktiskt fått nobelpriset. Det är nästan uteslutande män. Det sistnämnda borde fler som kritiserar minsta ifrågasättande av detta tänka på, vi lever inte i en värld där kön inte spelar roll. Det gör det, och så också när det kommer till något som nobelpriset.

Camilla Lindberg svarar men verkar inte ha fattat vad Lager skriver om. Jag såg inget om ”könskamp” eller kvotering i Lagers text, om inte någon annan såg det? Jag tänker att Lindberg vill som andra anti-feminister – vi ska inte nämna kön oavsett vad det handlar om, alltså vi ska inte nämna kön om det handlar om förtryck och diskriminering av kvinnor.

Annonser