Rossana Dinamarca skriver idag att det krävs en feministisk offensiv! Inte bara inom politiken utan även inom V, vilket jag skrev om idag själv. Dinamarca tar upp flera punkter som behöver bli en del i en feministisk offensiv. Mycket bra som behövs i politiken i Sverige för att motverka exempelvis lönediskrimineringen av kvinnor!

När det handlar om V själva. Jag tycker i och med vad som nu händer – att det troligast blir en man som blir nästa partiledare, igen, och att inte ens hälften av V-distrikten är intresserad av delad plats samt 3 är emot förslaget – att feminism behövs det mer av inom V. Som jag tycker allt mer har tagit en S-väg, nämligen att som Juholt snacka om feminism i någon artikel men det stanna där vid ord och ingen handling. Såklart, det är denna väg som allianspartierna haft hela tiden när det handlar om feminism. Miljöpartiet verkar också ha bara väldigt lite intresse av feminism.

Men vänsterpartiet profilerar sig som ett feministisk parti, vilket gör att kravet på dom ökar. Men som sagt det som nu händer visar på att dom har en lång väg innan feminism är något som är mer självklart inom V. Som det är nu får andra ”frågor” ta mer plats och feminism får stå tillbaka. Som vanligt när det handlar om svensk politik, det kompromissas mycket med kvinnors rättigheter, allt annats får gå före.

Annonser