Säger Amanda Schulman som svar på den debatt som blev efter hennes raljerande inlägg om genuspedagogik.

Men alltså, vad har hon, eller dom som ställer sig på hennes sida, fått det ifrån att en inte får känna så som hon? Du får vara så stolt du vill över, vilket kön du nu identifierar dig som, men det handlar inte om det.

Det handlar om att först och främst så föds vi inte med denna ”stolthets” -tanke i huvudet utan vi UPPFOSTRAS in i kön och vi GÖR kön varje dag på massvis med olika sätt. Och generellt både har folk, och skapar, förväntningar på oss kopplat till kön – detta är problemet som resulterar i att dom som inte passar in i könsmallen döms och bestraffas därefter. Vidare har vi grupptryck som gör att fler känner att dom ”måste” göra på vissa sätt för att passa in, även om det inte alltid finns något uttalat dömande av den som inte anpassar sig. Det är här det ”normala” kommer in, att många vill känna sig normala och anpassar sig därför.

En förskola där medvetenheten finns om genus är alltså ett ställe där barn har en chans att slippa ifrån ovanstående. Det är bra eftersom dom då får växa som personer istället för att andra ska bestämma att dom måste växa som flicka eller pojke först och främst och därmed hämmas. Mer valfrihet alltså, hur är detta dåligt? Nej det är det ju inte.

Annonser