Med mera beklagande om genuspedagogik på en förskola, nämligen Egalia.

Kan ni som inte kan få nog av att gå i taket för minsta lilla så fort ni hör ‘genus’, ‘barn’ och ‘hen’ i samma mening ta och skärpa er? Nej det är inte världens undergång att barn uppfostras UTAN att dom ska hämmas och könas hela tiden av inte bara föräldrar utan av omgivningen just för vad dom har mellan benen. Nej, barn ”bara väljer” inte att leka med en viss leksak eller använda visst typ av kläder/färg/whatever – ni föräldrar köper det åt dom och fostrar barnen!

Barn lär sig inte från ingenstans att anpassa sig in i könsnormer, dom härmar också föräldrars och andra vuxnas beteende. Varför är detta så svårt att fatta så fort det kommet till genus? Precis som att vi lär oss något av att läsa en bok så lär en sig också könsnormer och lär sig att anpassa sig till dom. Därefter så pressar barn också varandra att följa dessa könsnormer, allt för att vara ”normala”. Detta är inte så svårt att förstå.

Att ha genuspedagogik på en förskola är att ge dessa barn en chans att SLIPPA hämmas av sin omgivning, får klä sig vi vilka kläder med vilja färger dom vill. Leka med vilka leksaker dom vill! Är detta så extremt hemskt för er? Ja uppenbarligen… Sorglig inställning är vad det är.

Annonser