Under många år, vi pratar om tusentals år, så har samhällen och religion haft (och har) en i grunden syn på kvinnan som en ”gate-keeper” av sex. Tänk på religioners fientliga och hatiska kvinnosyn där bara hennes kropp anses vara ”syndig”, som kristendomen och hur kvinnans kropp kopplades ihop med ”förfall” och demoner. Kvinnan ansågs (och anses än idag) ha makten över mannen, att få honom att göra som hon vill, han kan inte rå för det han gör mot henne och hur han ser henne, hon är den som ”syndar” – en misogyn inställning som har använts mot kvinnor över 2000 år. Oavsett egentligen vilken del av världen vi pratar om och vilken religion det rör sig om, så finns denna misogyna inställning till kvinnan som tar sig många olika uttryck.

Denna i grund och botten patriarkala syn används sedan som ursäkt för att kontrollera kvinnors kroppar och kvinnors livsutrymme på många olika sätt. Vilket kan vara alltifrån exempelvis hur mycket en kvinna förväntas skyla sig, eller ta av sig, kopplat till den generella objektifieringen av kvinnan i samhället, att kvinnor ska ”riskminimera” för att undvika att bli våldtagna till vidrigheter som FGM (female genital mutilation) och till att kvinnor kontrolleras genom seder och även lag för att begränsa och förbjuda kvinnan och behandla henne som en icke-fullvärdig person i samhället. Sedan bestraffas och döms kvinnor som inte anpassar sig till denna patriarkala syn.

Detta är anledningen till att jag ser debatter som ”kvinnor sexuella makt” (förkortat ”ksm”) är grundat i en patriarkal syn på kvinnan. Det spelar mindre eller ingen roll om det är diverse PUA (pick up artists) som diskuterar eller om det är anti-feminister/mansrättsaktivister/jämställdister eller om det till och med är personer som är feminister som säger sig inte alls tycka så om kvinnan för dom menar bara väl – det är fortfarande en gammal jävla patriarkal syn och sed att se kvinnan som den som ”håller på” sex, som sitter på en ”makt”. En ”makt”, som inte ens är jämförbar med till exempel ekonomisk och politisk makt, varför jag inte ser det som någon makt.

Annonser