Har tänkt på fallet med den 16-åriga tjej och mannen som misshandlade henne, så kallades BDSM-fallet. Jag har tänkt på hur i förhållande till den nya samtyckeslagstiftningen. Roks skrev om den förut. Som dock anser att

Risken för att en samtyckeslagstiftning skulle ge en ökad fokusering på brottsoffret ser vi som begränsad. Vi menar istället att en sådan lagstiftning skulle markera kvinnors rätt till kroppslig integritet och sexuell självbestämmanderätt.

Vilket inte riktigt stämmer. Den som vet hur det gick i England efter att dom införde en liknande lag vet att dom hade, och har, problem med att fokus läggs på våldtäktsoffret istället – precis det som många vill undvika hände alltså. Det tog flera år innan ändringar gjordes där, efter mycket protester från olika feministiska grupper, men än idag kvarstår problem.

Fallet med den 16-åriga tjejen visar också på detta, all fokus lades på henne, inte på mannen. Kvinnofronten skriver om detta. Det Kvinnofronten skriver visar också att hennes målsägandebiträde ansågs vara mindre trovärdig för hen var partisk, men konstigt nog ansågs mannen inte vara mindre trovärdig fast han agerade i egenintresse.
Istället var det den 16-åriga tjejen som problematiserades, fast en kunde se vad hon och mannen chattade om, vad han gjorde och hur han pressade henne fast han visst hur hon och mådde och vad hon gått igenom, så är det hon all fokus lades på som sagt. Vilket är precis det som händer när all fokus läggs på ”samtycke”, då räcker det med att förövaren hävdar att samtycke finns och vips så fokuseras alla frågor på offret. Vem var det som sa att samtyckeslagstiftningen inte kommer ha sådana här problem? Om du tror att den inte kommer ha det så är det nog bra att tänka på detta.

Vad göra istället? Roks skev att en modernare syn är att ändra begreppet ”samtycke” till: frivilligt deltagande. Vilket jag tycker är bättre än nuvarande.
Samt att arbeta så att den nya lagen inte leder till att fokus läggs på offret. För vilka skulle den nya lagen hjälpa framför allt? Hur bra är en lag då om den har en stor risk att fungera MOT offren? Då har en misslyckats att hjälpa dom som den från början skulle hjälpa. I slutändan blir resultatet att skulden läggs på offret.

Mer från Kvinnofronten: ”Vad är ”samtycke” vid våldtäkt?

Annonser