När jag läser detta, detta, och en bemötande artikel. Så fotboll är för ”komplicerat” för kvinnor och därför kollar kvinnor på ishockey istället, enligt Arne Hegerfors…

Oj då, för det där har vi inte hört förut, jo. Det är en misogyn attityd som ligger i grunden: Kvinnors åsikter, kompetens, erfarenheter, ja allt hon kan – anses inte vara lika mycket värda som en mans. Det kanske inte alltid är något uttalat bakom, utan det är något som finns i kulturen och samhället där normen är en man. Många bär på tankar och åsikter som nedvärderar det kvinnor kan och gör. Har många kvinnor ett intresse, sysslar med samma sak, så anses det vara ”kvinnogöra”, och ses sedan ner på. Det anses inte vara lika ”viktigt” som det en man kan. Ett exempel är hur synen är på dom flesta kvinnor som bloggar, deras intressen anses vara något oviktigt i skenet av bloggande män.

Jag blir inte förvånad när jag ser kommentarerna till artikeln eller den omröstning som nu pågår där majoriteten anser att Hegerfors har ”rätt”…

Same patriarchal shit as always.

Annonser