Ja, det är precis vad som sker. Den hets som är direkt kopplat till utseendeideal, den press och förväntan som finns att passa in. Att ha den ”perfekta” kroppen vilket betyder att vara smal. Är du smal så finns du, då räknas du, då är du ”värdig” som person och inte en sådan där ”fet och ful” person som anses vara mindre värd. Att anses ha övervikt kopplas direkt till att personen gör fel och är ohälsosam. Det antas att hen sitter stilla hela dagarna och aldrig rör på sig, etc. En väldigt svartvit och fördomsfull bild alltså. Och nu sprids denna syn allt mer till delar av världen där förut det ansågs mer positivt att ha mer övervikt.

Sen önskar jag att denna studie också kunde ta upp könssyn, eftersom ”riktiga kvinnor har kurvor” tankegångar anses enbart vara bra bland många men det dömer ut andra kvinnor som inte har en ”kurvig” kropp, delvis vad som anses vara kurvigt av samhället. Poängen är att komma BORT från att döma och hetsa för att någon inte passar in i utseendeideal och könsideal, inte att fortsätta göra det. Så nej det är inte positivt att hålla på så heller och jag önskar fler kunde förstå det.

Annonser