När jag läste både kommentarer och diverse blogginlägg som kritiserade förskolan Egalia så såg jag flertalet gånger fraser som ”experimentera inte med barnen!” komma fram. Flera gånger från diverse personer som i sina bloggar ägnar större delen av tiden åt att anklaga och kasta skit mot feminism för det ena och det andra och påstår sig samtidigt ”bry sig om barnen”.

Vad dom inte verkar förstår är att det experimenteras redan med barn så fort dom föds eftersom förväntningar från omgivningen läggs på dom direkt baserat på eras kön, och dom hämmas och döms därefter. Dom ges inte alla möjligheter att utvecklas och växa som individer. Sen verkar det vara väldigt svårt att göra kopplingen att könsnormer och alla förväntningar och dömande av individer som inte passar in har konsekvenser på kvinnor och män. För inte gör dom det lättare att arbeta för att barn ska få växa upp som individer som inte hämmas och döms för att dom inte passar in i könsnormernas förväntningar. Eller så blandar flera av dom in biologism och ursäktar samt försvarar könsnormer, och talar om ”riktigt” jämställdhet som är mer av könskonservatism maskerad som jämställdhet.

Annonser