Något som jag tror inte undgått så många är den hets och press som råder i samhället relaterat till utseende och media och populärkultur hela tiden hetsar kring fetma. Det är den ena bantningskuren och diverse efter den andra. Och olika kända kvinnor som hetsas så fort dom har minsta lilla ”extra” vikt på kroppen, och fokusen ligger hela tiden på att dom ska passa in i en viss vikt. Retuschering av modeller i magasin är normen och där görs redan modeller som är inom idealet än smalare. Bestraffningen från resten av samhället är hög mot dom få som går utanför idealet. För då och då ser en att någon eller några försöker gå emot, eller någon enstaka modetidning har med rundare kvinnor eller som inte retuscherar (inte så mycket, för det gör dom ändå men mindre), men ofta är det just en engångsföreteelse, mer som undantaget som hela tiden bekräftar just det rådande utseendeidealet i samhället.

All denna hets och press märks hela tiden, det har gått långt ner i åldrarna så exempelvis flickor i 8-9 års åldern och även yngre talar om att banta för att ”jag är för tjock”. Dom får ju hela tiden budskapet att en ”måste” gå ner i vikt, ”måste” följa ett utseendeideal. Och det får dom från populärkulturen, media, reklam, och föräldrar samt andra i deras omvärld som sprider detta budskap hela tiden. Från tidigt ålder. Det är så normaliserat att tänka såhär kring vikt och utseende. Det som att en inte räknas eller syns – om en inte följer idealet kring vikt. Inte räknas som ”fullvärdig” eller något sådant. Alla denna hets och press har många konsekvenser såsom ätstörningar och många som mår dåligt. Det talas mycket mer om just övervikt i media än undervikt, fast det är många unga tjejer som lider av ätstörningar och mår jävligt dåligt. Hetsen och pressen minskar inte, den ökar.

Annonser