För ett tag sedan läste jag detta: Teen botox Epidemic? What that really mean. En artikel som tar upp detta med botox och hur det nu handlar om att tusentals tjejer i tonåren använder det och allt fler gör det. Detta med så mycket annat som det inom utseende- och modeindustrin är en del av objektifieringen av kvinnan i samhället.
Objektifiering handlar om att tjejer och kvinnor, på många tusentals olika sätt och vis, reduceras till objekt. Ett sexobjekt där reducerandet till objekt och ”sex” biten är kopplat till mannen som norm som har det manliga tolkningsföreträdet och blicken om vad som ses som ”sexigt” och inte. Detta går att se över allt, i reklam, i tidningar, modemagasin, filmer, spel, etc, etc. Det är en patriarkal struktur som pressar tjejer och kvinnor i samhället, skapar stress och hämmar, en utseendehets som har många konsekvenser för tjejer och kvinnor.

Att reduceras till objekt där för andra men inte för sig själv, där en förväntas tillfredsställa andras åtrå och att ens egen åtrå är kopplat till att just åtrås av andra. Allt detta är något som flickor lär sig redan i tidig ålder från inte bara föräldrar och andra vuxna utan också ifrån så mycket annat i samhället som det dom leker med eller när dom tittar på tv eller liknande. Och detta matas till en under hela ens uppväxt och påverkar och styr.

Annonser