Handlar om: ”Här är deltagarna i Sveriges första Miss transsexual” Och Trollhare har skrivit om det också. Vad tycker jag? Jag vet inte, eller jo det vet jag.

Det jag tänker på när jag läser om det är utseendeideal och könsnormer och hur det hämmar och pressar kvinnor. En rädsla också, och då i förhållande till det här att det blir snävare för fler transsexuella kvinnor, på grund utav förväntan att passa in i utseendeideal. För annars döms en för att en inte anses passa in i ”riktig” kvinna idealet om hur en förväntas se ut som kvinna.
På samma gång så kan jag förstå dom som ser detta som nu händer som något positivt för att det handlar också om synliggörande, så att fler talar om det och blir mer medvetna.

Annonser