I dessa tankegångar och resonemang relaterat till det så ligger just fokusen på det individuella perspektivet, där resonemangen koncentrerar sig på för stunden tanken, utan större förståelse för förtryck, strukturer och normer, utan större förståelse för effekter och konsekvenser av förtryck, strukturer och dess normer. Till detta kommer bortförklaringar som ursäktar dessa resonemang och tankesätt, och resonemang som i slutändan lägger skulden på individen för det som andra gör mot hen. Och det är inte sällan som allt detta döljs bakom välmenande ord.

Alla dessa resonemang och tankegångar återfinns i så mycket, oavsett om det rör sig om prostitution, porr, populärkultur, konst, musik, film, tv-serier, etc etc. Det används sorgligt nog av dom flesta nästan oavsett hur medvetna dom är om kvinnoförtryck, HBTQ-fobi, rasism och olika strukturer och normer, precis som att dom så ofta återskapar mannen som norm på många olika sätt. Och allt detta det förs fram på olika sätt för att försvara och ursäkta kvinnoförtryck, förakt och fobi i olika aspekter av samhället som dom jag nämnt. I slutändan så kommer alla detta ändå fram till just dessa resonemang och tankegångar.

Annonser