Vestibulit är något som många tusentals kvinnor lider av, det handlar om att slemhinnan vid slidmynningen är så så extremt känsligt att det ger starka smärtor. Det är något som är osynliggjort och som det talas extremt litet om. Vården har mycket okunskap och ger fel råd och fel behandling, som behandling mot svampinfektion med antibiotika vilket kan förvärra det hela ännu, och p-piller också ökar risken för svampinfektion och ju mer behandling mot svampinfektion desto känsligare och mer uppretade slemhinnor.
Detta skapa också mer press på många tjejer och kvinnor, en känsla av press och stress och att inte duga, och det har också att göra med normer kring sex, som penetreringsnormen där ”normalt” sex är just penetrering. Uppdrag Granskning tar upp detta ikväll. Och Lilith Svalin och Elin Grelsson skriver mer om detta.

Jag hoppas nu att fler tar upp detta och att fler får veta och lära sig om detta så att det förändras nu!

Annonser