Läste för flera veckor sedan en artikeln som tog upp detta om namnbyte, jag har skrivit om det förut och om det som hända förra året och att namnlagen ska ändras i och med detta. Men det jag tänkte på nu var att det visst fortfarande är så att en inte får byta förnamn om en inte också har genomgått könskorrigering, vilket var precis det som skulle förändras. Så jag undrar varför det fortfarande är så att en individ måste välja ett könsneutralt om dom vill byta förnamn. Artikel handlar om Jonah Nylund, som alltså inte genomgått hela proceduren med könskorrigering men ville byta redan nu, samtidigt som han ser sig som både kvinnan och man, eller inget av det. Detta är också något som än mer visar på hur fler inte vill ha antingen eller, eller både och, och se sig själva som just en trans person, eller tredjekön.

Som det är idag så är samhället könat, att därför vilja bemötas som tredjekön eller liknande, det ses negativt på. många kan visserligen säga att dom inte bryr sig, men ändå så finns tankarna och ifrågasättandet där. Och deras egna handlar som visar på att dom anser sig ha tolkningsföreträde över någon annans könsidentitet, och deras ”argument” vilar så ofta på ”normalt” resonemanget.

Annonser