Jag såg detta: ”Kön, faktorn som höjer eller sänker din lön” på feminetik förut, och jag har skrivit om lönediskrimineringen av kvinnor i tidigare inlägg. I artikeln som handlar om ekonomer så kan dom bakom undersökningen alltså inte förklara varför det skiljer sig så mycket som det gör, för det skiljer 12% i genomsnitt mellan kvinnors och mäns löner och när dom alltså har kompenserat för lönepåverkande faktorer så kvarstår denna siffra.

Det spekuleras i artikeln att en faktor skulle handla om att förhandla sig till högre lön och förmåner, ett vanligt resonemang som en brukar stöta på tillsammans med ”dom har lägre kompetens!” vilket är inget annat tomt prat för kompetens finns det mycket av. I snitt har kvinnor högre utbildning än män. Och i artikeln så säger Ulrika Emteryd att hon inte tror att det handlar om att vara sämre på att löneförhandla, men tror visst att det kan röra sig om det när det handlar om förmåner. Och återigen så påminns en om dom spekulationer och resonemang som en är så van att höra.

För igen så kommer alltså förklaringar, eller bortförklaringar skulle jag kalla det, som faktiskt ursäktar dom problem som finns. och detta är ingett nytt för mig som feminist, vi har pratat om dom stora problemen i många år. Snarare så avfärdas det vi säger och dom lösningar som vi kommer med, och först när diverse undersökningar och studier görs av andra så börjar dessa att märka att det faktiskt inte går att låtsas som att det inte finns några problem, som att det inte finns en lönediskriminering på grund utav kön, för det gör det!

I en tidigare artikeln på feministing ”Women don’t get higher salaries because they don’t negociate – and they don’t negociate bacause…”. I en studie som gjordes så handlade det om kvinnor och män som förhandlade om löner, och det visade sig att dom negativa effekter dom får av arbetsgivare var dubbelt så mycket för kvinnor jämfört med män. Och hur kvinnorna bemöttes var också annorlunda beroende på könet på den som skulle bemöta kandidaterna. Kvinnor bemötte kvinnor och män lika, men män tenderade att bemöta kvinnor mer negativt jämfört med män.

Annonser