Detta inlägg har jag skrivit förut, inte här dock, men jag tänkte att jag skulle ta upp det på min blogg också då detta är något som jag tänker på rätt ofta, och som berör många feminister varje dag. Det handlar alltså om konflikten som kan uppstå mellan en tanke och en handling. En tanke om att kunna förändra något men en handling som snarare kan bli ett steg bakåt som då sätter tillbaka denna förändring.

Jag har alltså således tagit upp detta många gånger förut, som när jag skriver om könsnormativitet och kläder och smink samt den symbolik och koder som finns kring det. Eller om det handlar om musik där jag skrivit om hur även dom mest progressiva hjälper till att återskapa kvinnoförtrycket i samhället på flera olika sätt, detsamma om film, spel, eller vad det nu handlar om.

Jag började tänka på detta, eller rättare sagt jag började sätta det mer i ord när jag läst denna artikel. Den tar upp det med kognitiv dissonans som handlar om olika saker som står i konflikt med varandra. Som feminist handlar det ofta om något som rimmar illa med dom tankar och värderingar som en har. Och detta är vardagligt på så sätt att det berör så mycket i våran vardag. Och att när en som feminist gör olika normativa saker så hjälper en inte bara till att återskapa existerande könsnormer och könskonservatism, utan på samma gång så bekräftas även hur djupt dessa normer sitter i personers medvetande. Eftersom en visar för andra runtomkring en att normerna är så djupa, och påverkar och styr så mycket, hur djup vanan och tryggheten sitter.

Jag har varit i många olika diskussioner om det här och det är ett känsligt ämne. Inte bara för sådant som att många kan de se den kritik mot det könsnormativa, mot det könskonservativa och misogyna inom något som en kritik mot sin person för att dom gillar, och älskar, det som kritiseras. Kommer även diskussionen inte på detta med internaliserat förtryck så kan debatten också bli än hårdare. Det är också här andra kan börja känna att det är poänglöst att diskutera, och drar sig undan från sådana här debatter.

Detta var början om det här med konflikt och tanke. Jag kommer förmodligen att återkomma till detta ämne fler gånger i fortsatta inlägg om det, som när jag skriver om olika könsnormer och allt kring det.


Annonser