Jag har tidigare skrivit om utseendeidealen och den hets som finns på många kvinnor att anpassa sig till dessa ideal och det hämmande som finns och den press som skapas på kvinnor, och om modevärlden och populärkulturen och hur den skapar och upprätthåller utseendeidealen och bilden av hur en kvinna förväntas se och vara som. Bakom industrin så är det framförallt män som sitter i höga positioner. Det är dom som styr i populärkulturen och som påverkar vad som anses vara ”rätt” inom kulturen, som styr vad filmer och serier och allt inom populärkulturen framförallt handlar om. I en artikel så tas detta upp. Den tar då upp vilka det är som framförallt sitter på maktpositioner och då styr och ställer allt inom populärkulturen och som normaliserar det som ses som ”sexigt och normalt” inom kulturen. Att det också handlar om ett sexualiserande och normaliserande av könsmaktsordningen.

Annonser