Utseende idealen är extremt utbredda i hela samhället, dom finns överallt i kulturen och i populärkulturen så är det en utbredd norm, en norm som skapar förväntningar på kvinnor, hur en ska se ut, hur en ska klä sig, osv. Och det finns en enorm press att följa dessa utseende ideal. I alla delar av samhället så finns den och påverkar och jag läste precis ett inlägg på metas blogg: Sjuka rubriker… Och jag håller med, det handlar om bilden av hur kvinnan förväntas se ut och detta då inom idrottsvärlden, och hur det skapar en press om att ha en kropp som passar in i just ett ”normalt” ideal av hur en kvinna förväntas se ut, meta länkar också till en artikel.

Jag har skrivit om utseendeidealen i några inlägg, och jag blir ledsen för jag blir påmind om just den enorma press som finns på kvinnor, att kvinnan alltid förväntas att passa in i utseende idealet först och främst. :(

Annonser