Det fria valet är ett vanligt argument i olika frågor, det används exempelvis i debatter om prostitution och sexköpslagen, eller porr, och BDSM, osv. I en debatt som handlar om något av dessa ämnen så och en själv argumenterar emot, så kan andra men inte alla, just använda olika versioner av just det ”fria valet” -argumentet. Som att vi andra är emot valet att kunna välja, eller inte ”bryr er om individer”, poängen är att en inte är emot utan säger att det fria valet knappast är så svartvitt utan är väldigt komplext, samt att en också poängterar att privilegierade individer inte får sätta sig över mindre privilegierade grupper och individer – vilket allt för ofta händer i sådana här debatter.

Ett val både påverkas och begränsas av olika anledningar, en person som enbart har två val kommer knappast att känna sig särdeles fri, utan känner sig tvungen att ”välja” något, båda kanske lika negativa för individen. Och desto färre privilegier en individ har desto sämre möjligheter till fler och bättre val. I debatter med dom som gärna framhärdar det ”fria valet”-argumentet så ligger just fokusen på det, och en ser också hur kopplat det är till privilegier, och argumenten lägger då vikt på just dom med mer privilegier än andra, dom som har fler och bättre möjligheter. Det är också dessa som hörs mest i debatten, andra individer och grupper hörs inte, eller knappt alls.

I slutändan så är det dessa grupper som får betala för just att fokusen blir alltmer på det individuella ”fria valet”, eftersom det just finns en prioritering på dom som har bäst och flest möjligheter.
En annan aspekt är att just samhället där företag och även stat talar allt mer använder sig av detta språk, också gör det svårare att påverka dom, som en grupp, eftersom fokusen som sagt allt mer blir på den privilegierade individen. Dom som inte har det lika bra och får negativa erfarenheter från olika delar av samhället kan då än mer skuldbeläggas – det anses enbart vara hens eget fel om det går snett. Det är därför jag brukar säga att denna individ-fria-val argumenten också indirekt innehåller skuldbeläggande.

Annonser