feminetik har det varit en diskussion om olika ord, ord såsom Hen och en. Där hen används istället för att säga hon/han om någon. Detta inte bara för att könet inte skulle vara känt, det finns dom som föredrar att bli kallade för hen snarare än hon eller han. Och i diskussioner så är det också då ett sätt att inte köna en person.

En används istället för ordet ”man”, ett väldigt vanligt ord som används på flera olika sätt. Idag så används det ofta istället för att någon säger exempelvis jag, du eller vi. Det är alltså just för att folk blir allt mer opersonliga i själva språket som ordet ”man” används allt mer. Det används också i många olika namn på yrken, tillsammans med ordet män, samt om män själv. Ordet män är därför kopplat till detta då det också används för att beskriva hela gruppen, alla individer, i ordet ”män”niska.
Jag brukar ibland tänka på detta i hur språket har orden man/män så ofta, som en ‘mannifiering’.

Personligen så började jag för några år sedan att ersätta ordet med ett annat ord som jag redan nämt – en. Samt här på min blogg så hade jag redan i början ersätt all”män”t med allkvinnligt.
Det handlar delvis om att bryta mannen som norm.

Annonser