Istället för att tvingas in i ett könsfack – detta är något som artikelförfattaren av denna artikel uppenbarligen har svårt att förstå. Det handlar om transplantation av livmoder, samt att artikeln visar på förakt och är fylld med konservativ och biologistisk retorik. Här har vi alltså förmodligen någon som själv anser sig passa i det kön som hen föddes i, och tror sig då i sin nedlåtande ton veta bättre än alla transsexuella vad dom själva vet och känner, som vanligt låter det som. Han verkar också ha missuppfattad detta med att ”välja kön” när han pratar om teorier, det handlar för allt fler om att kunna få vara det dom vill, kvinna, man, båda, inget, tredjekön, osv.

Och han borde lära sig begreppen, det heter transsexuell kvinna och transsexuell man. En transsexuell kvinna ”byter” inte kön till kvinna, hon är redan en kvinna, och en transsexuell man är redan man han ”byter” inte. Det hela handlar om könskorrigering alltså, inte om att ”byta” hit eller dit.
Han går också in på den vanliga biologistiska biten om ”skillnader mellan könen” och gör som andra att han gör det till något absolut, utan att förstå något som att skillnaderna är enorma – mellan individer oavsett det förväntade könet på individen.

Och han ställer en fråga i slutet angående fler val: ”Kommer det att göra oss lyckliga?” Jag är helt säker på att i alla fall kommer inte alla bli lyckliga så länge det finns personer som dömer dom utefter sådant som hur dom ser ut, det förväntade könet, utan när någon får vara och växa som den unika individ dom är utan förtryck och hämmande normer så är jag säker på att folk blir lyckliga.

Annonser