Läst på Metas blogg: Många träd eller svalor var det, ja. Och Rabiatfeminism: Den gamle och makten. Som jag skrev i kommentaren på metas inlägg så tror jag att det är det gamla vanliga, mannen som norm – Det gör att det som en man och männen gör ses och antas vara ”normalt”. En kan se det överallt, som i tidnings artiklar, är en det grupp med män som skrivs det bara ”en grupp med personer”, är det en grupp med kvinnor så skrivs det ”en grupp med kvinnor. Kvinnan behandlas och ses som ”avvikande” ”det andra könet”.

Detta får mig att tänka på kvotering, i diskussioner kring detta så är det ofta saker som är uppenbara, folk reagerar inte så mycket eller alls på exempelvis att inom företagstoppen i Sverige så är männen långt över majoritet. Börjar det talas om kvotering så kommer ursäkter fram, det klagas på kompetens eller att ”inte tillräckligt många kvinnor vill vara i toppen”, vilket inte heller stämmer, det handlar om strukturer, förväntan utifrån könsroller – många kvinnor förväntas vilja skaffa barn, eller förväntas vara den som är hemma mest med barnen vilket gör att företagen håller tillbaka att befordra, eller rent av ger en kvinna en lägre tjänst eller så blir hon av med jobbet. Det handlar om att hållas tillbaka som sagt, diskriminering, och att det redan finns en kvotering inom denna företagstopp – där män kvoteras in just för att dom är män.

Jag har skrivit lite om detta förut: Kvinnor dubbelbestraffas i arbetslivet.

Annonser