Jag tänker ofta på hur en kan bekämpa och förändra olika sorters normer. Vad kan göras oavsett om det rör individen eller gruppen som gör det. Jag brukar också tänka på att individens val påverkar gruppen i stort – samt påpeka detta i olika diskussioner som jag deltar i – det gillas inte så ofta att jag gör det. Jag hör också – speciellt från dom som inte gillar detta argument – argumentet om det ”fria valet” om och om igen.
För ofta tas ju det fria valet upp som något orubbligt som inte kan påverkas av något, framförallt i diskussioner som rör normer och individers val och anpassning.

I sådana diskussioner – och för all del dom flesta diskussioner – så märker också att det kommer fler argument för könsnormer än mot dom. Folk resonerar som att dom vore helt opåverkade av strukturer och normer och drar just fram ”det fria valet” för att snarare ursäkta normativt beteende. Jag kulle säga att just den radikala synen på samhälleliga normer verkar fattas och motsättas allt oftare i dessa diskussioner och detta är något som en märker på olika feministiska forum, bloggar, artiklar och mer. Det är ju denna radikala syn som går till botten och ifrågasätter grunden i samhället.

Istället så börjar det bli ett allt mer liberalt synsätt som breder ut sig. Som inte verkar kunna ifrågasätta och kritisera på en personlig nivå samt även grupp nivå rörande dom många normer och strukturer som påverkar gruppen och individen och som i sin tur påverkar individens val. En kan också säga att det är ett nyliberalt synsätt som breder ut sig i samhället.

Annonser