Feminism för mig är systerskap och kvinnokamp (som också för mig innebär att kämpa mot nedvärderingen av det som ses som kvinnligt eftersom individer som vill framhäva det feminina föraktas) Detta är något som jag märker börjar bli allt mera kontroversiellt i samhället och även bland feminister.

Istället så finns det flera som vill göra om feminism till ”kamp för allt och alla” typ. Vad jag fortfarande inte fattar – för detta är något som jag har diskuterat med andra flera gånger – är varför synen på den minsta gemensamma nämnaren – kvinnor ses/behandlas/tvingas in/är underordande i samhället och detta behöver och måste ändras – också är något kontroversiellt. Om en inte kan förstå detta – alls – eller inte håller med alls eller halvt eller vad det nu är, så visst! Men varför denna vilja till att försöka göra om feminism till något annat? Vi som har denna grund med i feminism – vilken annan ideologi kan vi vända oss till? Just det, ingen annan.

Och så finns det en del som tror att en inte kan kämpa för annat också, det kan en. Det handlar om att ha en gemensam grund – och att andra inte bara kan försöka omdefiniera den grunden till något annat för alla andra feminister.

Annonser